Misyon

MİSYON


Türk Çiftçisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli tohumlukların tedarik edilmesi için gerekli ıslah, araştırma-deneme ve üretim faaliyetlerinin yürütülmesi. Bu amaç için gerekli teknoloji transferinin yapılması. Gelişen ve büyüyen Türkiye için ileri teknolojiyi takip edip zamanın gereklerini yerine getirip geleceğinin planlanması ve bu plan çerçevesinde yetişmiş tecrübeli insan kaynaklarının yetiştirilmesi. Faaliyette bulunduğu iş kollarında kaliteyi en üst seviyeye taşıyacak stratejilerin geliştirilmesidir.

Asgen Tarım Ticaret A.Ş.