ASPOWERGaranti Edilen İçerik (%W/W)
Suda Çözünür Bor (B)    : 1,5
Suda Çözünür Demir Tamamı EDTA ile Şelatlı (Fe)    : 4,0
Suda Çözünür Mangan Tamamı EDTA ile Şelatlı (Mn)    : 3,0
Suda Çözünür Molibden Tamamı EDTA ile Şelatlı (Mo)    : 0,1
Suda Çözünür Çinko Tamamı EDTA ile Şelatlı (Zn)    : 2,0
Demir (Fe), Mangan (Mn) ve Çinko (Zn) stabil olduğu pH aralığı  : 6-9Asgen Tarım Ticaret A.Ş.