H 2274  • Oturak, sofralık, açık tarla domates çeşididir.
  • Yemeklik ve salça sanayinde kullanılır.
  • Tüm toprak çeşitlerine uygundur.
  • Güçlü bitki yapısı vardır. Yaprakları meyveyi iyi örtmektedir.
  • Orta erkenci kalın kabuklu olgunlaştığında bile dalında sert olarak kalabilmektedir.
  • Meyveler hafif oval, koyu kırmızdır.
  • Nakliyeye son derece dayanıklıdır.
  • Ortalama meyve ağırlığı 140-160gr’dır.
  • İyi bakım şartlarında dekara 6-8 ton verimi olan ilk ve son turfanda da yetiştirilebilen bir çeşittir.


Asgen Tarım Ticaret A.Ş.